Studia podyplomowe

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2021/2022

Studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej realizowane w Wejherowie

Jako uczelnia o profilu praktycznym jesteśmy nastawieni na działanie, doświadczanie, praktykowanie. Nasze programy opracowujemy z myślą o zdobywaniu wiedzy praktycznej. Kadra dydaktyczna, którą dysponujemy, to ludzie, którzy przez lata tworzyli i udoskonalali swój warsztat pracy. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i propozycje, które umożliwią nam modyfikację programów, tak by służyły one naszym studentom.

Wybierz interesujący cię kierunek studiów, złóż wymagane dokumenty i rozpocznij studia razem z nami.

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu lub rodzaju zajęć w szkole podstawowej i ponadpodstawowej

Studia podyplomowe dla osób chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

Pandemia koronawirusa (Covid 19) zmieniła nasze życie i i pokazała potrzebę podnoszenia kwalifikacji i umiejętności informatycznych naszych nauczycieli. Nauczanie zdalne pokazało, że szkoły i nauczyciele nie są w wystarczający sposób przygotowani do wykorzystania nowoczesnych mediów oraz Internetu do organizacji i prowadzenia nauczania zdalnego. 

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych z informatyki wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i umiejętności cyfrowe. Jednocześnie zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu (Informatyki) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

Dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu lub rodzaju zajęć:

Studia podyplomowe dla nauczycieli planujących rozszerzyć posiadane kwalifikacje o uprawnienia do nauczania dwóch kolejnych przedmiotów

Studia podyplomowe dla nauczycieli i pedagogów specjalnych chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej

Pozostałe studia podyplomowe

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO PODJĘCIA STUDIÓW W WEJHEROWIE
RAZEM Z EDUTEAM

Pobierz tabelę opłat