Strefa studenta

Drodzy słuchacze 
studiów podyplomowych

Tu znajdziecie informacje dotyczące organizacji studiów, terminarzu zajęć i planu oraz wzory wniosków i dokumentów. Zapraszamy do aktywnego korzystania z udostępnionych platform.

Wirtualny
Dziekanat

Instrukcja

W celu wejścia do Wirtualnego Dziekanatu należy wpisać login i hasło otrzymane e-mailem w trakcie rekrutacji na studia; profil w Wirtualnym Dziekanacie umożliwia Wam m.in. monitoring płatności, dostęp do faktur i indywidualnego rachunku oraz dostęp do numeru albumu, a w trakcie sesji egzaminacyjnej – do elektronicznego zapisu osiągnięć z poszczególnych modułów przedmiotowych.

Platforma
e-learningowa

Instrukcja

W celu wejścia do platformy e‑learningowej EduTeam należy wykorzystać nazwę użytkowania i hasło, które zostały przekazane e‑mailem przez biuro Instytutu Edukacji EduTeam; platforma zawiera materiały merytoryczne z tych modułów przedmiotowych, które są przewidziane do realizacji on‑line na podstawie programu kształcenia dla danego kierunku studiów.

Microsoft
Teams

Terminarz zjazdów i plany zajęć
dla studiów podyplomowych

Terminarz zjazdów na rok akademicki 2021/2022

Plan zajęć na semestr zimowy 2021/2022 oligo

Plan zajęć na semestr zimowy 2021/2022 autyzm

Zaświadczenie o statusie słuchacza
Każdy uczestnik studiów podyplomowych może otrzymać na swój wniosek zaświadczenie o statusie słuchacza. W tym celu należy napisać maila na adres: dziekanat@psw.kwidzyn.edu.pl lub biuro@eduteam.pl. Zaświadczenie jest przesyłane w formie skanu na adres mailowy słuchacza.

Faktury
Uczestnicy studiów podyplomowych mogą ubiegać się o fakturę po dokonaniu opłaty za studia. W tym celu należy wysłać do kwestury (platnosci@psw.kwidzyn.edu.pl, kwestura@psw.kwidzyn.edu.pl) skan wniosku z właściwymi danymi. Faktury są dostępne wyłącznie w formie elektronicznej na koncie słuchacza w Wirtualnym Dziekanacie.
Dokumenty – praktyki zawodowe
Regulamin praktyk zawodowych
Pobierz
Program praktyk zawodowych
Pobierz
Dziennik praktyk
Pobierz
Konspekt zajęć
Pobierz
Opinia o praktykancie
Pobierz
Sprawozdanie z praktyki zawodowej
Pobierz
Podanie w sprawie zwolnienia z praktyki
Pobierz
Zwolnienie z praktyki – praktyka jako okres wykonywanej pracy
Pobierz
Deklaracja dot. realizacji praktyki zawodowej
Pobierz
Masz pytania lub coś potrzebujesz? Skontaktuj się z nami!
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.