Kursy i Szkolenia

Nasza oferta
Naszą ofertę kursów, warsztatów i szkoleń kierujemy zarówno do nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych, jak i do zainteresowanych osób z innych branż.

Oferta przykładowych realizowanych przez nas szkoleń, kursów i warsztatów:


 • Arteterapia w edukacji i terapii

 • Pedagogika kreatywna oraz trendy nowoczesnej edukacji

 • Trening kreatywności i twórczego myślenia

 • Neurodydaktyka – edukacja nowej generacji

 • Grywalizacja w nauczaniu

 • Konstruowanie gier i zabaw edukacyjnych (w tym językowych)

 • Tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęcia z dziećmi

 • Nowatorskie metody pracy z uczniem

 • Praca metodą projektu

 • Techniki relaksacyjne w pracy z uczniem

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 • Metoda Montessori

 • Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce

 • Terapia ręki
 • Praca z uczniem autystycznym
 • Praca z uczniem z zespołem Aspergera
 • Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym
 • Plan Daltoński
 • Teatr Kamishibai
 • Trening widzenia
 • Biblioterapia w rozwoju kreatywnej aktywności werbalnej i plastycznej
 • Jak pomóc, by nie zaszkodzić – praca z dzieckiem słabo widzącym i niewidomym w przedszkolu i szkole
 • Techniki brajlowskie
 • Kurs języka migowego
 • Kursy językowe dla nauczycieli
 • Kursy języka angielskiego, hiszpańskiego, niemieckiego
Sprawdź aktualną informację o naborach na kursy, szkolenia i warsztaty
Jesteśmy elastyczni
Współpracujemy z szerokim gronem profesjonalnej kadry trenerskiej, dlatego jesteśmy w stanie zorganizować i przeprowadzić w zasadzie dowolne szkolenie, warsztat czy kurs na indywidualne zlecenie Państwa firmy.

Jeśli nie jesteś pewny/-a które szkolenie zamówić w naszym Instytucie Edukacji, nic prostszego – po prostu skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą!
W takiej sytuacji proponujemy:

 • Spotkanie z Państwem w celu uzgodnienia wstępnego zakresu kursu/szkolenia/warsztatu
 • Przeprowadzenie diagnozy wśród uczestników kursu/szkolenia/warsztatu
 • Przedłożenie propozycji szczegółowego programu
 • Przeprowadzenie kursu/szkolenia/warsztatu
 • Ewaluacja kursu/szkolenia/warsztatu

Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych kursów i szkoleń

Nasz numer ewidencyjny w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.22/00051/2020.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Potrzebujesz więcej info?
Skontaktuj się z nami
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.