Rekrutacja

REKRUTACJA

Rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą na rok akademicki 2020/2021, w pełni dostosowaną do nowego standardu kształcenia nauczycielskiego.

Studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej realizowane w Wejherowie.

Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo

OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 2020/2021

Nie zwlekaj, przygotuj wymagane dokumenty i złóż komplet w biurze EduTeam:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (druk do pobrania w formacie pdf lub w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania)
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich – oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał)
  4. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  5. Zdjęcie legitymacyjne – 1 szt.
  6. Dokument potwierdzający “przygotowanie pedagogiczne” lub przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (dotyczy rekrutacji na kierunki nadające uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów lub kolejne kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej)
  7. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł – należy wpłacić na wygenerowany po rejestracji w systemie indywidualny numer rachunku bankowego.

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego!!!

WEJHEROWO:
Biuro EduTeam przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Śmiechowska 36 (wejście do budynku od strony parkingu)

Zapraszamy do biura w godzinach:
poniedziałek: 9.00-14.30
wtorek: 9.00-14.30
środa: 9.00-14.30
czwartek: 9.00-14.30
piątek: 8.00-13.00
sobota
(tylko w czasie zjazdu): 8.00-13.00 
Zapraszamy do kontaktu także w innych godzinach, dogodnych dla Państwa, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.

 

Wszystkie programy studiów z aktualnej oferty skierowanej do obecnych i przyszłych nauczycieli w całości dostosowaliśmy do nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie studia podyplomowe nadające kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) będą trwały trzy semestry. Niektóre studia, tzw. „doskonalące” pozostaną w formule dwusemestralnej.

Kształcenie na organizowanych przez nas studiach podyplomowych, w tym studiach podyplomowych dla nauczycieli, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wszelkie wymogi ustawowe wskazane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Jeśli jeszcze nie podjęłaś(eś) decyzji i się wahasz, skontaktuj się z nami
lub odwiedź nas a podpowiemy i doradzimy Ci w wyborze !!!

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz plakat