Rekrutacja

REKRUTACJA

Rok akademicki 2019/2020

 

Serdecznie zapraszamy do podjęcia studiów podyplomowych w Wejherowie!!!

Wybierz specjalność spośród wielu oferowanych w trakcie tej rekrutacji!

W roku akademickim 2019/2020 mamy NOWOŚCI W NASZEJ OFERCIE!!!

 1. Studia podyplomowe dla nauczycieli:
  • Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu,
  • Edukacja zdrowotna i I pomoc przedmedyczna,
  • Resocjalizacja z socjoterapią,
  • Wczesne nauczanie języka angielskiego,
  • Manager szkolnictwa branżowego,
  • WF z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną.
 2. Studia 100% on-line:
  • Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery,
  • Nauczanie dodatkowego przedmiotu: biologii, chemii, geografii i historii,
  • Agrobiznes w praktyce,
  • Zamówienia publiczne.
 3. Studia biznesowe:
  • Mediacje i negocjacje w języku angielskim.

 

Nie zwlekaj, przygotuj wymagane dokumenty i złóż komplet w biurze EduTeam:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis)
 3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł
  Numer rachunku: 25 8300 0009 0016 2740 2000 0010
  Nazwa banku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
  Nazwa odbiorcy: Powiślańska Szkoła Wyższa
  Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn


Zapraszamy do punktu rekrutacyjnego!!!

WEJHEROWO:
Biuro EduTeam przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Śmiechowska 36 (wejście do budynku od strony parkingu)

Zapraszamy w godzinach:
wtorek: 10.00-16.00
środa: 10.00-16.00
czwartek: 10.00-16.00
piątek: 8.00-14.00
sobota (tylko w czasie zjazdu): 8.00-14.00

Jeśli jeszcze nie podjęłaś(eś) decyzji i się wahasz, skontaktuj się z nami
lub odwiedź nas a podpowiemy i doradzimy Ci w wyborze !!!

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz plakat