Proces rekrutacji

INTERNETOWA REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE

KROK PO KROKU

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Wirtualny Dziekanat (WD) Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Nie przynosimy do biura ani nie wysyłamy do Uczelni dokumentacji papierowej.

FORMULARZ REJESTRACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Ten dokument wypełniamy i zatwierdzamy jako pierwszy

REJESTRACJA W SYSTEMIE WIRTUALNY DZIEKANAT

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA REJESTRACJI W SYSTEMIE WD

Z tym dokumentem zapoznajemy się zanim rozpoczniemy właściwą rekrutację z pkt.2


Uwaga! 
Przygotuj proszę następujące dokumenty i skany w formie plików pdf, które będą wymagane w czasie rejestracji w systemie Wirtualny Dziekanat (WD):
1. Kwestionariusz osobowy
Wygenerowany z systemu WD w formacie pdf, podpisany za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczony w WD w profilu kandydata;
2. Oświadczenie o obowiązującym ubezpieczeniu zdrowotnym
Wygenerowane z systemu WD w formacie pdf, podpisane za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczone w WD w profilu kandydata.
3. Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu
Dokumenty umieszczone w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisane w formacie pdf, opatrzone tytułem: imię i nazwisko.
4. Zdjęcie legitymacyjne
W wersji elektronicznej zapisane w formacie JPG, wymiarach 236×295 w rozdzielczości co najmniej 300 dpi samodzielnie umieszczone w Wirtualnym Dziekanacie.
5. Umowa wraz z załącznikiem
Wygenerowana z systemu WD w formacie pdf, podpisana za pomocą profilu zaufanego na platformie EPUAP, umieszczona w WD w profilu kandydata.
6. Dowód wniesienia 100 zł opłaty rekrutacyjnej
Dokument umieszczony w WD w formie skanu dokonanego z oryginału dokumentu, zapisany w formacie pdf, opatrzony tytułem: imię i nazwisko.
+ DODATKOWO
  • skan dokumentu potwierdzającego posiadanie “przygotowania pedagogicznego” (dotyczy rekrutacji na kierunki nadające uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów),
  • skan dokumentu potwierdzającego przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (dotyczy rekrutacji na kierunki w obszarze pedagogiki specjalnej w sytuacji, gdy są to kolejne studia w tym zakresie).
Jeśli przeraża Cię procedura rekrutacji i nie chcesz rejestrować się samodzielnie
— przyjdź do nas, pomożemy Tobie w całym procesie rekrutacji

Biuro Instytutu Edukacji EduTeam
przy Szkole Podstawowej nr 6

ul. Śmiechowska 36, Wejherowo
(wejście do budynku od strony parkingu)

Zapraszamy do biura w godzinach:
Poniedziałek-czwartek

9.00-14.00

Piątek

9.00-13.00

Sobota
Tylko w czasie zjazdu

8.00-13.00

Uwaga! W związku z pandemią, zapraszamy do kontaktu mailowego biuro@eduteam.pl lub telefonicznego 511 018 820 lub 511 018 830 w celu umówienia spotkania w biurze w dogodnych dla Państwa godzinach.

Wszystkie programy studiów z aktualnej oferty skierowanej do obecnych i przyszłych nauczycieli w całości dostosowaliśmy do nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie studia podyplomowe nadające kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) będą trwały trzy semestry. Niektóre studia, tzw. „doskonalące” pozostaną w formule dwusemestralnej.

Kształcenie na organizowanych przez nas studiach podyplomowych, w tym studiach podyplomowych dla nauczycieli, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wszelkie wymogi ustawowe wskazane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Jeśli jeszcze nie podjęłaś(eś) decyzji i się wahasz, skontaktuj się z nam lub odwiedź nas a podpowiemy i doradzimy Ci w wyborze !!!
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.