Rekrutacja

REKRUTACJA

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

ROZPOCZĘTA

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą nową ofertą na rok akademicki 2021/2022, w pełni dostosowaną do obowiązującego standardu kształcenia nauczycielskiego.

Studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej realizowane w Wejherowie.

Miejsce realizacji zajęć: Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36, 84-200 Wejherowo

PEŁNA OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Rok akademicki 2021/2022

Nie zwlekaj i dołącz do grona zadowolonych Słuchaczy i Absolwentów 🙂

Przygotuj proszę wymagane dokumenty i złóż komplet w biurze EduTeam:

  1. Formularz rejestracji na studia podyplomowe.
  2. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe – wydrukuj i podpisz wniosek.
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich – oryginał lub odpis (wystawiony przez instytucję wydającą oryginał); skan dyplomu w formacie pdf  dołącz w systemie po wybraniu kierunku.
  4. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł – należy uiścić opłatę na wygenerowany po rejestracji w systemie indywidualny numer rachunku bankowego; skan potwierdzenia w formacie pdf  dołącz w systemie po wybraniu kierunku.
  5. Umowa wraz z załącznikiem (do pobrania w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania) – wydrukuj 2 egzemplarze i podpisz.
  6. Oświadczenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (do pobrania w panelu internetowej rejestracji w zakładce pliki do pobrania).
  7. Zdjęcie legitymacyjne – 1 szt.

Dodatkowo:
dokument potwierdzający “przygotowanie pedagogiczne” lub przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej (dotyczy rekrutacji na kierunki nadające uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów lub kolejne kwalifikacje w obszarze pedagogiki specjalnej) – kserokopia.

JEŚLI PRZERAŻA CIĘ PROCEDURA REJESTRACJI, NIE MASZ CZASU – PRZYJDŹ DO NAS.

ZROBIMY TO ZA CIEBIE.

Zapraszamy do naszego punktu rekrutacyjnego!!!

WEJHEROWO:
Biuro EduTeam przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Śmiechowska 36 (wejście do budynku od strony parkingu)

Zapraszamy do biura w godzinach:
poniedziałek: 9.00-14.30
wtorek: 9.00-14.30
środa: 9.00-14.30
czwartek: 9.00-14.30
piątek: 8.00-13.00
sobota
(tylko w czasie zjazdu): 8.00-13.00 


Uwaga! W związku z pandemią, z
apraszamy do kontaktu mailowego 📧 biuro@eduteam.pl lub telefonicznego ☎️ 511 018 820 lub 511 018 830 w celu umówienia spotkania w biurze w dogodnych dla Państwa godzinach.

 

Wszystkie programy studiów z aktualnej oferty skierowanej do obecnych i przyszłych nauczycieli w całości dostosowaliśmy do nowego standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, wynikającego z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 1450).

Od roku akademickiego 2019/2020 wszystkie studia podyplomowe nadające kwalifikacje w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.) będą trwały trzy semestry. Niektóre studia, tzw. „doskonalące” pozostaną w formule dwusemestralnej.

Kształcenie na organizowanych przez nas studiach podyplomowych, w tym studiach podyplomowych dla nauczycieli, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wszelkie wymogi ustawowe wskazane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Jeśli jeszcze nie podjęłaś(eś) decyzji i się wahasz, skontaktuj się z nami
lub odwiedź nas a podpowiemy i doradzimy Ci w wyborze !!!