Rekrutacja

REKRUTACJA

Rok akademicki 2018/2019

 

 

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019 już uruchomiona! Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe w Wejherowie!! Wybierz specjalność spośród wielu oferowanych w trakcie tej rekrutacji!

Drogi Nauczycielu! To ostatnia szansa, aby uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej w drodze kształcenia podyplomowego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela realizowane na studiach podyplomowych jest prowadzone według standardów kształcenia nauczycieli określonych obecnie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131). Standardy ulegną zmianie – planuje się wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie w I kwartale 2019 r., a jego postanowienia wejdą w życie od roku akademickiego 2019/2020. Regulacje standardu będą dotyczyły m.in. studiów podyplomowych i niemożliwości uzyskania kwalifikacji w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej w drodze kształcenia podyplomowego, a tylko i wyłącznie w drodze jednolitych studiów magisterskich.

Jeśli planujesz więc ukończyć studia podyplomowe na dotychczasowych zasadach, nie zwlekaj i podejmij studia organizowane przez EduTeam w Wejherowie!

Pamiętaj, że:

 • Rekrutacja na semestr letni trwa do końca lutego 2019 r.
 • Liczba miejsc na każdą specjalność jest ograniczona.
 • O przyjęciu na wybraną specjalność decyduje kolejność zgłoszeń.

Przygotuj wymagane dokumenty i złóż komplet w biurze EduTeam:

 1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich (oryginał lub odpis)
 3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
 4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
 5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej w wysokości 100 zł
  Numer rachunku: 25 8300 0009 0016 2740 2000 0010
  Nazwa banku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie
  Nazwa odbiorcy: Powiślańska Szkoła Wyższa
  Adres: ul. 11 Listopada 29, 82-500 Kwidzyn


Zapraszamy do punktu rekrutacyjnego!!!

WEJHEROWO:
Biuro EduTeam przy Szkole Podstawowej nr 6
ul. Śmiechowska 36 (wejście do budynku od strony parkingu)

Zapraszamy w godzinach:
wtorek: 10.00-18.00
środa: 8.30-16.00
czwartek: 10.00-16.00
piątek: 8.00-14.00
sobota (tylko w czasie zjazdu): 8.00-14.00

Jeśli jeszcze nie podjęłaś(eś) decyzji i się wahasz, skontaktuj się z nami
lub odwiedź nas a podpowiemy i doradzimy Ci w wyborze !!!

Pobierz ulotkę informacyjną

Pobierz plakat

Pobierz tabelę opłat 2018/2019