O Instytucie Edukacji EduTeam

Myślę, więc jestem

Konkluzja, w której Kartezjusz próbował zdefiniować niepodważalność podstaw wiedzy jest esencją EDUKACJI. Im więcej wiemy, tym łatwiej nam podejmować trafne decyzje, zmieniać swoje życie, wpływać na nasze otoczenie. Nauka, zdobywanie wiedzy, podnoszenie kompetencji jest naszą Misją.

Naszym Mottem będą więc słowa:

Cogito ergo sum

René Descartes (Kartezjusz)

Budujemy potencjał obecnych i przyszłych pokoleń

Nasza działalność ukierunkowana jest na budowanie potencjału obecnych i przyszłych pokoleń ludzi ambitnych, odważnych, otwartych na wiedzę i nowe wyzwania, wartościowych, lojalnych swoim wartościom.

Staramy się przekonać wszystkich, którzy do Nas przyjdą, że warto inwestować w siebie. Bo jak każda mądrze zaplanowana inwestycja w przyszłości przyniesie zyski.

Edukacja

Szkolenia

Warsztaty

Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Instytut Edukacji EduTeam to akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli!
POZYTYWNA AKREDYTACJA Pomorskiego Kuratora Oświaty – decyzja nr 146/2019
Wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski pod numerem 1/2020
Wpis w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych – nr 274170
Wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych – 2.22/00051/2020

Zapraszamy Państwa do współpracy i skorzystania z naszej oferty w bieżącym roku szkolnym!

Placówka doskonalenia nauczycieli Instytut Edukacji Eduteam chętnie podejmie współpracę z Państwa placówką oświatową w celu realizacji zadań statutowych, tj. organizacji i przeprowadzenia następujących form zajęć.
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Partner wiodący EduTeam

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia. Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

„Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie jest niedużą uczelnią, jednakże niedużą świadomie i z premedytacją. Nie dążymy do kształcenia niezliczonej liczby studentów, dbamy o to, aby NASI studenci w liczbie nieprzekraczającej możliwość ich zapamiętania, kształcili się w atmosferze, gdzie czują, że się o nich dba, że zarówno administracja, jak przede wszystkim dydaktycy – rzeczywiście są po to, by umożliwić studentom rozwój, uzyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.”

dr Katarzyna Strzała – Osuch
Prorektor ds. rozwoju i współpracy

Promocja na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Koszt szkolenia Rady Pedagogicznej obniżamy o 300 zł przy zleceniu do końca 2021 r. i przedpłacie z dogodnym terminem realizacji szkolenia.
Ważne!
Od września 2019 r. środki otrzymywane przez szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powinny być wydatkowane tylko i wyłącznie na formy doskonalenia nauczycieli prowadzone przez AKREDYTOWANE PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, nie przez firmy szkoleniowe
(§2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2019 r., poz. 136)).

INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM spełnia powyższe wymagania, a nadzór pedagogiczny nad placówką prowadzi Kuratorium Oświaty. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikowane zaświadczenia o ukończeniu danej formy doskonalenia.

Zespołem EduTeam kierują:

Anna Symon

Dyrektor ds Rozwoju

Ekspert w zakresie efektów kształcenia oraz Polskiej Ramy Kwalifikacji. Autorka wielu planów i programów kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Wieloletni koordynator programów Erasmus i Erasmus+.

Specjalistka ds. współpracy międzynarodowej pomiędzy uczelniami i sektorem biznesu. Doradca w zakresie nabywania kwalifikacji zawodowych. Kobieta czynu, perfekcjonistka, inicjatorka wielu projektów międzynarodowych. Obowiązkowa i odpowiedzialna, kompetentna, ambitna, uwrażliwiona na potrzeby innych ludzi, słucha i słyszy. Prywatnie mama Matyldy, miłośniczka historii, szczególnie okresu napoleońskiego, oraz wielbicielka twórczości Tori Amos.

Inni o Ani: Mistrz dyplomacji
Ania o sobie: Rzeczy niemożliwe robię od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać

Waldemar Węgrzynowski

Dyrektor Placówki Doskonalenia Nauczycieli

Trener, doradca, ekspert w zakresie IT. Posiada wyjątkowo szeroką wiedzę, doświadczenie oraz umiejętności z zakresu IT, wyniesioną z wcześniejszej pracy w Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec”. Mówi o sobie, że jest „dinozaurem” komputerów. Wieloletni wykładowca, ekspert w zakresie zastosowania technologii cyfrowych w edukacji oraz nowoczesnych metod nauczania. Doradca w zakresie budowania sieci informatycznej oraz tworzenia pracowni komputerowych. Administrator bezpieczeństwa informacji. Autor wielu programów i projektów edukacyjnych.

Jest to człowiek o wysokim poziomie empatii, cierpliwy, pomocny, pełen szacunku i życzliwości. Posiada wyjątkowe zdolności komunikacyjne, dzięki którym każde szkolenie informatyczne jest łatwe i przyjemne.

Prywatnie i zawodowo od wielu lat związany z osobami niepełnosprawnymi. Z zamiłowania pasjonat lotnictwa, pilot paralotniowy, instruktor i sędzia judo.

Inni o Waldemarze: Jeden z niewielu informatyków, którego rozumiałam podczas szkolenia
Waldemar o sobie: Cały czas się uczę.

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.