Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona do 18 października!

Zapraszamy do rekrutacji na studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej organizowane przez Instytut Edukacji EduTeam w Wejherowie! Termin składania dokumentów został przedłużony do 18 października. Pierwsze zajęcia w Wejherowie odbędą się 19-20 października.

Read moreRekrutacja na studia podyplomowe przedłużona do 18 października!

Warsztat – Praca z dzieckiem autystycznym

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie pt. Praca z dzieckiem autystycznym”, przygotowującym do pracy z dzieckiem z zaburzeniami oraz ze zdiagnozowanym autystycznym spektrum zachowań.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz pomocy nauczycieli, ale także do pedagogów, psychologów, logopedów oraz pozostałych nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Read moreWarsztat – Praca z dzieckiem autystycznym

Warsztaty z Arteterapii

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów pt. “Arteterapia w edukacji i terapii”.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych i innych placówek mających charakter terapeutyczny i rozwojowy, pracowników i wolontariuszy NGO oraz wszystkich osób, które dbają o rozwój swoich podopiecznych (dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych).

Read moreWarsztaty z Arteterapii