Logopedia

Studia podyplomowe, 4-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać uprawnienie do prowadzenia terapii logopedycznej w gabinecie prywatnym, poradni logopedycznej, szkole, czy przedszkolu

Chcesz pracować jako logopeda?

Zapoznaj się z programem studiów! 

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat