Zarządzanie oświatą – manager w edukacji on-line

Studia podyplomowe, 2 – semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać uprawnienia do zarządzania placówką oświatową

Masz ambicje by zostać dyrektorem szkoły, przedszkola?

 


Złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 1 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat