Wczesne nauczanie języka angielskiego

Najważniejsze informacje


Dedykowane są osobom, które:

  • planują uzyskać uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I – III

Zgodnie z §12 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolach i klasach I–III szkół podstawowych posiada osoba, która:

  1. ma kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I–III szkół podstawowych oraz
  2. legitymuje się świadectwem egzaminu z danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym (poziom B2) lub wyższym oraz
  3. ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego.

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668).

Chcesz zostać nauczycielem języka angielskiego?

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.

Zapisz się na studia podyplomowe

Trwa nabór na semestr zimowy 2022/2023