Warsztaty – „Księgowość i finanse w NGO”

16 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Księgowość i finanse w NGO”.

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej: fundacji, stowarzyszeniu, towarzystwie, organizacjach sportowych, a także tych, które przygotowują się do pełnienia takiej funkcji. Zapraszamy także inne osoby, zaangażowane w zarządzanie finansami, które chcą dowiedzieć się lub przypomnieć podstawowe zagadnienia z dziedziny rachunkowości NGO.

Czas trwania: 14 h

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania NGO,
 • przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia księgowości w NGO,
 • nabycie umiejętności sporządzania obowiązkowych w NGO deklaracji i informacji do urzędów,
 • przygotowanie do samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych oraz rozliczeń dotacji.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Które organizacje mogą prowadzić rachunkowość w wersji uproszczonej (zgłoszenia do 30 dni od momentu rozpoczęcia działalności dot. przejścia na rachunkowość uproszczoną).
 2. Podstawowe akta prawne dotyczące funkcjonowania organizacji – omówienie podstawowych dokumentów (ustaw), których znajomość jest niezbędna prowadząc rachunkowość w NGO.
 3. Plan kont i Polityka Rachunkowości – uczestnicy otrzymają przykładowe dokumenty (gotowe do bezpośredniego wykorzystania – Politykę rachunkowości oraz Plan kont),
 4. Działalność nieodpłatna, odpłatna oraz działalność gospodarcza organizacji pozarządowych – omówienie na podstawie przykładów, sposób księgowania.
 5. Zawieranie umów o prace, porozumień wolontariackich, umów cywilno – prawnych.
 6. Sprawozdawczość finansowa – omówienie wraz z przykładami sprawozdań finansowych. Kiedy i w jaki sposób sporządzić sprawozdanie finansowe, merytoryczne i projektowe. O czym należy pamiętać sporządzając sprawozdanie finansowe za 2017 r.
 7. Omówienie na przykładach kiedy organizacja pozarządowa w oczach urzędu skarbowego zaczyna prowadzić działalność odpłatną, a kiedy działalność gospodarczą
 8. Zwolnienia od podatku dochodowego i podatku VAT – przykłady, podstawa prawna.
 9. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej – przykłady księgowania na kontach.
 10. NKUP w organizacjach pozarządowych i ich ujęcie w CIT.
 11. Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie.
 12. Rozliczanie dotacji ze środków unijnych oraz innych.
 13. Zmiany w przepisach dla organizacji pozarządowych dot. księgowości od 2018 r.
 14. Kalendarium – co i do kiedy należy złożyć.
 15. Księgowanie działalności nieodpłatnej, odpłatnej i gospodarczej.
 16. Pytania od uczestników kursu.

Trener prowadzący szkolenie:
Izabela Dziedzic – wieloletni praktyk i dydaktyk – prowadzeniem księgowości w organizacjach pozarządowych i jednostkach samorządu terytorialnego zajmuje się od 2000 r., specjalistka w zakresie finansów NGO, posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów. Obecnie właściciel biura rachunkowo-szkoleniowego.

Termin: 10-11.05.2018r. w godz. 9.00-15.00 (14h)

Cena promocyjna 250,00 netto!!!

Cena regularna: 320,00 netto

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!!!

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.