Szkolenie on-line – Podstawy logopedii dla nauczycieli i rodziców

9 czerwca 2020

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu on-line pt. Podstawy logopedii dla nauczycieli i rodziców.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz pozostałych nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także do rodziców chcących odbyć szkolenie w tym zakresie.

Czas trwania: 3h

Celem szkolenia jest:
– zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą dotyczącą rozwoju mowy dziecka,
– nauka rozpoznania opóźnionego rozwoju mowy i różnego typu wad wymowy,
– nabycie umiejętności oceny sprawności narządów artykulacyjnych i ich usprawniania,
– nauka podstawowych technik wspierania rozwoju mowy dzieci we wczesnym dzieciństwie.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Komunikacja językowa dzieci do 2 roku życia i po 2 roku życia.
  2. Charakterystyka, diagnoza i postępowanie logopedyczne w przypadku różnych zaburzeń komunikacji językowej u dzieci, uczniów w młodszym wieku szkolnym i uczniów na dalszych etapach nauki.
  3. Strategie postępowania przy ocenie sprawności narządów artykulacyjnych.
  4. Strategie działania w przypadku uczniów z zaburzeniami komunikacji językowej w placówkach publicznych.
  5. Przykładowe ćwiczenia wspierające rozwój mowy i usprawniające funkcjonowanie narządów artykulacyjnych.

Trener prowadzący szkolenie:
Logopeda, wieloletni wykładowca, doświadczony wychowawca, nauczyciel – terapeuta dzieci i młodzieży (ośrodki rewalidacyjne, poradnie psychologiczno pedagogiczne). Prowadzi gabinety terapeutyczne.

Termin szkolenia:
20.VI.2020 r. (sobota) w godz. 10.00-13.00
Koszt szkolenia: 110,00 zł
Po ukończeniu szkolenia każdy zarejestrowany uczestnik
otrzymuje certyfikowane zaświadczenie
wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli!

Zarejestruj się na szkolenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co nas wyróżnia?

🥇 Wysoka jakość świadczonych usług

🥇 Kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu i praktyce specjalistycznej

🥇 Posiadamy Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

🥇 Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego

🥇 Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

📜 Wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.