Studia

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie – Partner wiodący EduTeam.

“Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie jest niedużą uczelnią, jednakże niedużą świadomie i z premedytacją. Nie dążymy do kształcenia niezliczonej liczby studentów, dbamy o to, aby NASI studenci w liczbie nieprzekraczającej możliwość ich zapamiętania, kształcili się w atmosferze, gdzie czują, że się o nich dba, że zarówno administracja, jak przede wszystkim dydaktycy – rzeczywiście są po to, by umożliwić studentom rozwój, uzyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.”

dr Katarzyna Strzała – Osuch
Prorektor ds. rozwoju i współpracy

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia. Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.