Pierwsza pomoc przedmedyczna dla kadr dydaktycznych

8 stycznia 2019

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu “Pierwsza pomoc przedmedyczna dla kadr dydaktycznych”.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych  z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej oraz przygotowanie uczestników szkolenia do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy w najbardziej typowych sytuacjach życia codziennego.
Przystępna forma szkolenia pozwala osobą nie mającym doświadczenia w udzielaniu pierwszej pomocy na opanowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy,
 • zasady bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy,
 • ocena stanu poszkodowanego (ABC),
 • zaopatrywanie ran, złamań oraz innych  urazów,
 • zabezpieczenia miejsca wypadku i pierwszej pomocy ofiarom wypadków,
 • prawidłowe wezwanie pomocy,
 • rozpoznawanie stanów bezpośredniego zagrożenia życia tj. atak epilepsji, zadławienie, omdlenie, udar mózgu, zawał serca oraz zatrzymanie akcji serca,
 • ocena stanu poszkodowanego,
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej,
 • pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia,
 • resuscytacja osób dorosłych i dzieci,
 • resuscytacja krążeniowo – oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora AED.

W trakcie ćwiczeń odbywają się zajęcia:

 • zabezpieczenie stanów zagrożenia życia,
 • opatrywanie ran i urazów,
 • resuscytacja z podziałem na kategorie wiekowe,
 • użycie automatycznego defibrylatora AED.

Używamy do ćwiczeń fantomów dziecka i dorosłego. Ćwiczenia odbywają się w grupach.

Trener: Szkoli z zakresu pierwszej pomocy od ponad 10 lat, ukończył kurs BLS-AED, BLS-AED instruktorski, BTLS zgodne ze standardami Europejskiej Rady Resuscytacji, CPR-AED, Instruktorski CPR-AED zgodne ze standardami American Hart Association, kurs „Zarządzania Kryzysem” zorganizowany przez American Hart Association.

Szkoli kadry medyczne szpitali na Pomorzu do ponad pięciu lat. Wysoko wykwalifikowany ratownik medyczny z kilkuletnim stażem pracy. Długoletni współpracownik WOŚP.

Czas trwania szkolenia: 4 h

Termin szkolenia do uzgodnienia.

Koszt szkolenia dla grupy to 2490 zł brutto.

Zapewniamy w ramach szkolenia: materiały szkoleniowe, piśmiennicze, wykwalifikowaną kadrę trenerską, imienne certyfikaty ukończonych szkoleń dla każdego uczestnika.

Szczegółowych informacji udziela Anna Symon, pod nr tel.: 511-018-820, e-mail: biuro@eduteam.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.