Neurodydaktyka

Studia podyplomowe, 2 – semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą udoskonalić swój warsztat pracy o najnowsze zdobycze neurodydaktyki, wdrażając je do procesu nauczania i wychowania

Chcesz skutecznie stosować zasady neurodydaktyki w swojej pracy?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat