Kurs “English Grammar in a Nutshell A2/B1”

7 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w profesjonalnie opracowanym kursie gramatyki języka angielskiego „w pigułce” umożliwiającym poznanie podstawowych czasów gramatycznych, schematów tworzenia pytań, form wyrażania przyszłości, głównych części mowy i konstrukcji gramatycznych. Nauczymy się podstawowych form w kontekście wypowiedzi, co pozwoli na efektywne zapamiętanie i późniejsze wykorzystanie wiedzy w praktyce.

Szkolenie stanowi doskonałe uzupełnienie kursu „Speak English – Practice Conversation A2/B1” i dedykowane jest nauczycielom nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Doświadczona kadra wytłumaczy najczęstsze trudności, wskaże rozwiązania oraz sposoby dalszego samokształcenia. Zajęcia prowadzone są w przystępnej formie, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów autentycznych oraz multimediów.

Podczas warsztatów odpowiemy na pytania:

Dlaczego nie tłumaczymy bezpośrednio z języka polskiego?
Jak wyeliminować tzw. „false friends”?
Które konstrukcje gramatyczne są najczęściej używane?
Jak skutecznie nauczać gramatyki poprzez kontekst wypowiedzi?
Dalsze samokształcenie – z jakich materiałów mogę korzystać?

Czas trwania: 30h

Celem szkolenia jest:

– przedstawienie podstawowych czasów gramatycznych: teraźniejszych, przeszłych oraz przyszłych;
– wskazanie prawidłowych schematów tworzenia pytań;
– przedstawienie głównych form wyrażania przyszłości;
– przedstawienie głównych części mowy i konstrukcji gramatycznych;
– zastosowanie nowopoznanych reguł w kontekście wypowiedzi;
– wyeliminowanie nieprawidłowych wzorców (kalki językowe z j. polskiego);
– wskazanie odpowiednich wzorców nauczania gramatyki we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • Podstawowe czasy gramatyczne: teraźniejsze, przeszłe oraz przyszłe.
 • Odmiana czasownika.
 • Sposoby wyrażania przyszłości.
 • Liczby i liczebniki porządkowe.
 • Przymiotniki i przysłówki.
 • Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
 • Przedimki.
 • Przyimki.
 • Zaimki osobowe.
 • Czasowniki modalne.
 • Tryb rozkazujący.
 • Tryb warunkowy.

Trener prowadzący szkolenie:

Magister Justyna Kowalczys, absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Od prawie 15 lat pracuje w szkolnictwie wyższym nauczając przedmiotów w ramach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz języka technicznego.

Rozwój zawodowy jest nieodłącznie związany z nauczaniem oraz przygotowywaniem własnych materiałów dydaktycznych z dziedziny fonetyki języka angielskiego (RP) oraz specjalistycznego języka angielskiego (English for Medical Purposes, Business English, English for Military Purposes, English for Engineering, English for IT specialists, Technical English).

Wielokrotny beneficjent programów i inicjatyw unijnych; udział w międzynarodowych konferencjach oraz wymianach nauczycieli akademickich.

Terminy:

21.08.2018r.
w godz. 8.30 – 14.45 – wtorek (8h)

23.08.2018r.
w godz. 8.30 – 14.00 – czwartek (7h)

27.08.2018r.
w godz. 8.30 – 14.45 – poniedziałek (8h)

29.08.2018r.
w godz. 8.30 – 14.00 – środa (7h)

 

Cena regularna: 500,00zł netto

Specjalna PROMOCJA na start.

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu się w terminie do końca czerwca tylko: 350,00zł netto

UWAGA zgłoś więcej niż 3 osoby a dostaniesz dodatkowy rabat 🙂

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!!

 

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.