Integracja sensoryczna – terapeuta SI

Studia podyplomowe, 3 – semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia diagnozy i terapii SI

Chcesz być terapeutą SI?

Zapoznaj się z programem studiów!I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat