EduTeam

Misja

Misją EduTeam jest budowanie sieci współpracy ludzi otwartych na zmiany, pełnych pasji odkrywania siebie i innych. Chcemy aby rozwój społeczno – gospodarczy był bazą do budowy stabilnej platformy wymiany doświadczeń i wiedzy. Nasza działalność ukierunkowana jest na budowanie potencjału obecnych i przyszłych pokoleń ludzi ambitnych, odważnych, otwartych na wiedzę i nowe wyzwania, wartościowych, lojalnych swoim wartościom.

Wizja

“Bądź niezaprzeczalnie dobry. Żaden wysiłek marketingowy nie będzie dla tego substytutem”.

Anthony Volodkin, Hype Machine

EduTeam to zespół ludzi, którzy:

  1. nie mają klientów, tylko przyjaciół
  2. kierują się wartościami, takimi jak: uczciwość, zaufanie, szacunek, przyjaźń
  3. wspierają siebie i innych w osiąganiu celów
  4. pracę traktują jak przyjemność, zarażając tym samym innych
  5. inspirują, motywują, edukują, prowadzą swoich przyjaciół do realizacji marzeń, zarówno zawodowych, jak i prywatnych

Geneza

“Każda przeszkoda, wyzwanie, problem na naszej drodze zawodowej, biznesowej i osobistej szlifują diament, i tu jest szansa żeby wzrastać.”

Waldemar Uberna – Diament Perły Elitarnej

Myślę, że naszą genezę zna wielu z Was… Otóż, jak to bywa w życiu, coś musi się skończyć, aby powstało miejsce na coś innego. Znacie to…?  🙂

To był kwiecień 2018 r., zwyczajny dzień, nieprawda – wyjątkowy (!), bo tego dnia spotkała się grupa przyjaciół, prawdziwych przyjaciół. Tego dnia robiliśmy porządki w życiu, co spowodowało, że powstało dużo wolnej przestrzeni. Pomysł na EduTeam wprawdzie pojawił się wcześniej, ale jak sami pewnie wiecie liczą się czyny. I tego dnia wysypał się róg obfitości wsparcia, szacunku i pomysłów. Zaczęliśmy dzielić się, tym co mieliśmy. Stworzyliśmy wizję naszej działalności, z której urodziła sie misja. Wizualizację naszego zespołu przenieśliśmy na papier i powstało

Drzewo to symbol wiedzy, mądrości, siły i ochrony, obfitości i wzrostu. Często drzewo symbolizuje nieśmiertelność i wieczność. Korzenie to akceptacja i szacunek do przeszłości.

Nie marnowaliśmy czasu:

 

 

 

 

 

 

Pozyskaliśmy wartościowych partnerów:

Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie – Partner wiodący EduTeam.

“Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie jest niedużą uczelnią, jednakże niedużą świadomie i z premedytacją. Nie dążymy do kształcenia niezliczonej liczby studentów, dbamy o to, aby NASI studenci w liczbie nieprzekraczającej możliwość ich zapamiętania, kształcili się w atmosferze, gdzie czują, że się o nich dba, że zarówno administracja, jak przede wszystkim dydaktycy – rzeczywiście są po to, by umożliwić studentom rozwój, uzyskanie wiedzy, kompetencji i umiejętności.”

dr Katarzyna Strzała – Osuch
Prorektor ds. rozwoju i współpracy

Powiślańska Szkoła Wyższa rozpoczęła działalność w 1999 roku jako uczelnia niepaństwowa wpisana pod numerem 166 do Rejestru Uczelni Niepublicznych i Związków Uczelni Niepublicznych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powiślańska Szkoła Wyższa jest organizacją non-profit. Jej założycielem jest Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej i Ekologicznej w Kwidzynie, reprezentowane przez osoby, które są profesjonalnie związane z różnymi formami edukacji i których pasją jest ciągłe doskonalenie metod i efektów kształcenia. Solidne kształcenie studentów jest dla nas sprawą priorytetową, dlatego szczególną staranność wykazujemy przy wyborze wykładowców, biorąc pod uwagę ich wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności.

 

A to my: