Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej

W odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.) – § 2; § 21, każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Rozporządzenie nie reguluje częstotliwości organizacji takiego szkolenia, jednak zaleca się, by każdy nauczyciel posiadał aktualną wiedzę, a przede wszystkim potrafił ją zastosować w życiu. EduTeam prowadzi szkolenia warsztatowe z Pierwszej pomocy przedmedycznej dla kadr pedagogicznych. Nasze szkolenie prowadzi ekspert w dziedzinie ratownictwa medycznego, długoletni praktyk i współpracownik WOŚP. Szczegóły na stronie szkolenia. Serdecznie zapraszamy!