Studia dla nauczycieli w Wejherowie

Kochani! 12 czerwca 2018 r. zaznaczyliśmy kolejny punkt zwrotny na mapie naszej historii EduTeam.

Mieliśmy zaszczyt gościć w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie, gdzie w obecności i przy życzliwym wsparciu Pana Wiceprezydenta Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza, nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o współpracy między szkołą,

reprezentowaną przez Pana Dyrektora Piotra Litwina a konsorcjum EduTeam, w imieniu którego podpisy złożyła Bietka Kamińska. Pełne zaangażowania, merytoryczne dyskusje są z pewnością obietnicą owocnej współpracy, w ramach której rozpoczynamy wieloobszarową działalność w Wejherowie. Ogromnie się cieszymy na wszystkie wspólne przedsięwzięcia

Relacja telewizyjna