Wczesne nauczanie języka hiszpańskiego

Studia podyplomowe, 3-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • planują uzyskać uprawnienia do nauczania języka hiszpańskiego w przedszkolach i klasach I – III

Chcesz być nauczycielem języka hiszpańskiego?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat