Warsztaty – „Zamkniecie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO“

16 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Zamkniecie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego w NGO“.

Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących księgowość w organizacji pozarządowej, zaangażowanych w prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki.

Czas trwania: 7 h

 

Celem szkolenia jest:

 • przypomnienie zasad sporządzania, zatwierdzania, składania i publikowania sprawozdań w NGO.
 • zapoznanie się ze wszystkimi czynnościami mającymi wpływ na poprawne   zamknięcie ksiąg rachunkowych danego roku  w tym przedstawienie zasad powstawania wyniku finansowego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Zasady sporządzania i publikowania sprawozdań finansowych jednostek typu „non profit” w oparciu o ustawę o rachunkowości, jak i rozporządzenia Ministra Finansów.
 2. Przeprowadzanie inwentaryzacji, w tym inwentaryzacja należności i zobowiązań.
 3. Zamknięcie ksiąg rachunkowych, przeksięgowanie roczne.
 4. Powstawanie wyniku finansowego.
 5. Sporządzanie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, sprawozdania z działalności jednostki.
 6. Określanie z bilansu sytuacji finansowej organizacji.
 7. Zasady oraz terminy zatwierdzania, składania i ogłaszania sprawozdań
 8. Warsztaty praktyczne.
 9. Pytania od uczestników kursu.

Trener prowadzący szkolenie:
Izabela Dziedzic – wieloletni praktyk i dydaktyk – prowadzeniem księgowości w organizacjach pozarządowych i jednostkach samorządu terytorialnego zajmuje się od 2000 r., specjalistka w zakresie finansów NGO, posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów. Obecnie właściciel biura rachunkowo-szkoleniowego.

Termin: 16.05.2018r. w godz. 9.00-15.00 (7h)

Cena promocyjna 150,00 netto!!!

Cena regularna: 249,00 netto

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!!!

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.