Warsztat – „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem”

20 września 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i rewalidacja dzieci z autyzmem”, przygotowującym do pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, z dzieckiem z zaburzeniami oraz ze zdiagnozowanym autystycznym spektrum zachowań.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz pomocy nauczycieli, ale także do pedagogów, psychologów, logopedów oraz pozostałych nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Czas trwania: 15h

w podziale na dwa moduły:

  • 8h – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  • 7h – rewalidacja dzieci z autyzmem

Istnieje możliwość wyboru tylko jednego modułu.

Celem szkolenia jest:

Warsztat przygotowuje do pracy mającej na celu pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka z wykrytą niepełnosprawnością, a także prezentuje zagadnienia dotyczące specyfiki funkcjonowania dzieci ze zdiagnozowanym autystycznym spektrum zachowań.
Uczestnik warsztatu zapoznaje się z metodami opracowywania i wdrażania strategii pomocowych wobec dzieci z niepełnosprawnością, dowiaduje się jak współpracować z rodziną dziecka, aby skutecznie wesprzeć proces wspomagania rozwoju. Nabywa umiejętność ukierunkowania zindywidualizowanych oddziaływań pedagogicznych, terapeutycznych i pomocowych wobec dzieci z zaburzeniami oraz zapoznaje się ze specyfiką tych działań. Przekazane w czasie szkolenia treści będą podstawą do samodzielnego zaplanowania przez uczestnika wielokierunkowych działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem, stosownie do potrzeb psychofizycznych dziecka i jego rodziny, z uwzględnieniem rozwijania aktywności dziecka w życiu społecznym i przy eliminowaniu ograniczeń środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  • Wybrane strategie działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  • Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci.
  • Sposoby rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko z zaburzeniami do funkcjonowania w życiu społecznym, w życiu szkolnym.
  • Specyfika funkcjonowania dzieci ze zdiagnozowanym autystycznym spektrum zachowań.
  • Sytuacja rodzinna i szkolno-terapeutyczna w pracy z osobami ze zdiagnozowanym autystycznym spektrum zaburzeń.
  • Wybrane metody terapii służących redukcji trudnych zachowań dzieci autystycznych.
  • Metody kształtowania umiejętności deficytowych u dzieci autystycznych w poszczególnych sferach: mowie, umiejętnościach społecznych, naśladowaniu, percepcji, samoobsłudze, zabawie i sposobach spędzania czasu wolnego, teorii umysłu, umiejętnościach szkolnych.

Trener prowadzący szkolenie:

Trenerzy z bogatym doświadczeniem praktycznym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rewalidacji dzieci z autyzmem.

Terminy:

I dzień: 24.XI.2018r. (sobota)
w godz. 10.00-16.30 (8h)

II dzień: 25.XI.2018r. (niedziela)
w godz. 10.00-15.40 (7h)

Miejsce:

Niepubliczne Przedszkole “Skrzacik”
ul. Twardowskiego 6, 84-242 Kębłowo

Każdy uczestnik na zakończenie otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Cena regularna:

350,00 zł brutto / 1 dzień

500,00 zł brutto / 2 dni

UWAGA zgłoś więcej niż 3 osoby a dostaniesz dodatkowy rabat 🙂

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz formularz zgłoszeniowy – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pobierz formularz zgłoszeniowy – rewalidacja dzieci z autyzmem

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.