TIK 2.0 w edukacji – nowoczesne technologie w nauczaniu

Studia podyplomowe, 2 – semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą i rozumieją potrzebą kształcenia za pomocą nowoczesnych technologii, które idą z duchem czasu i chcą uatrakcyjniać swoje zajęcia

Chcesz zostać liderem w wykorzystywaniu ICT w prowadzeniu zajęć?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Dowód osobisty potwierdzający tożsamość
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat