Szkolenie on-line “Kreowanie kompetencji nauczyciela” 12.X

13 września 2021

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu on-line pt. Kreowanie kompetencji nauczyciela.
Szkolenie jest skierowane do nauczycieli i do dyrekcji przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawicieli zespołów przedmiotowych, rady pedagogicznej, specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz do każdego pedagoga, który chce rozwijać swoje umiejętności i doskonalić swój warsztat pracy.

Czas trwania: 2,5h (3 godz. dydaktyczne)

Zakres merytoryczny szkolenia:

 1. Czym są kompetencje?
 2. Jakim nauczycielem jestem? (teoretyk, działacz, tajniak, spiskowiec, filozof)
 3. Warsztaty z zakresu kreowania kompetencji:
 • merytorycznych,
 • psychologiczno-pedagogicznych,
 • diagnostycznych,
 • planistyczno-projektowych,
 • dydaktyczno-metodycznych,
 • komunikacyjnych,
 • informatyczno-medialnych,
 • w zakresie oceny i ewaluacji,
 • autokreacyjnych.

Trener prowadzący szkolenie:

Dr Magdalena Geraga – doktor jednego, magister trzech kierunków humanistycznych, w tym filozofii. Aksjolog na papierze i w życiu. Od lat wykładowca przedmiotów akademickich, aktywny uczestnik konferencji i autor licznych publikacji, a także prowadząca szkolenia. Preferuje warsztatowe metody pracy. Aktywistka, wegetarianka, miłośniczka fauny, flory i ekstremalnych wrażeń. Była sportsmenka.

Termin szkolenia:
12.X.2021 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.30
Koszt szkolenia: 150,00 zł
Po ukończeniu szkolenia każdy zarejestrowany uczestnik
otrzymuje certyfikowane zaświadczenie
wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli!

Zarejestruj się na szkolenie

Istnieje możliwość zamówienia niniejszego szkolenia w innym terminie
dla zorganizowanej grupy np. w ramach Szkolenia Rady Pedagogicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co nas wyróżnia?

? Wysoka jakość świadczonych usług

? Kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu i praktyce specjalistycznej

? Posiadamy Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

? Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego

? Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

? Wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.