Szkolenie on-line “Kompetencje coachingowe nauczyciela”

28 kwietnia 2021

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu on-line pt. Kompetencje coachingowe nauczyciela.  
Szkolenie jest skierowane do nauczycieli i do dyrekcji przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawicieli zespołów przedmiotowych, rady pedagogicznej, specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz do każdego pedagoga, który chce rozwijać swoje umiejętności i doskonalić swój warsztat pracy.

Czas trwania: 2,5h (3 godz. dydaktyczne)

Zakres merytoryczny szkolenia:

 • czym jest coaching?
 • struktura procesu coachingowego,
 • narzędzia i techniki,
 • asocjacja i dysocjacja,
 • strategia Walta Disneya,
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniach,
 • poszerzanie świadomości i odkrywanie zasobów,
 • technika poszukiwania obszaru FLOW,
 • model GOAL, WILL, GOLD,
 • sposoby myślenia wg Edwarda de Bono,
 • analiza transakcyjna wg Erica Bernea,
 • poziomy neurologiczne Diltsa,
 • mistrzowski coaching,
 • określenie celu wg SMARTER,
 • style komunikacji.

Szkolenie interaktywne – oparte na rozmowie, ćwiczeniach, testach, omawianiu studiów przypadku.

Trener prowadzący szkolenie:

Dr Magdalena Geraga – doktor jednego, magister trzech kierunków humanistycznych, w tym filozofii. Aksjolog na papierze i w życiu. Od lat wykładowca przedmiotów akademickich, aktywny uczestnik konferencji i autor licznych publikacji, a także prowadząca szkolenia. Preferuje warsztatowe metody pracy. Aktywistka, wegetarianka, miłośniczka fauny, flory i ekstremalnych wrażeń. Była sportsmenka.

Termin szkolenia:
25.V.2021 r. (wtorek) w godz. 17.00-19.30
Koszt szkolenia: 120,00 zł
Po ukończeniu szkolenia każdy zarejestrowany uczestnik
otrzymuje certyfikowane zaświadczenie
wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli!

Zarejestruj się na szkolenie

Istnieje możliwość zamówienia niniejszego szkolenia w innym terminie
dla zorganizowanej grupy np. w ramach Szkolenia Rady Pedagogicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co nas wyróżnia?

? Wysoka jakość świadczonych usług

? Kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu i praktyce specjalistycznej

? Posiadamy Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

? Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego

? Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

? Wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr zimowy 2022/2023!

Rozpoczynamy rekrutację na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr z…

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.