Szkolenia Rad Pedagogicznych

 

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Szkoleń Rad Pedagogicznych organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam”.

 

W ramach naszych szkoleń mogą Państwo odszukać tematykę odpowiadającą kierunkom realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Proponowane przez nas szkolenia są opracowane na bazie wieloletnich obserwacji i doświadczeń oraz prowadzone wyłącznie w formach warsztatowych przez grono wykwalifikowanych trenerów. Dysponując szerokim gronem kadry trenerskiej, naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej, a zwłaszcza specjalistów – praktyków, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa szkolenia w różnych, zindywidualizowanych obszarach dostosowanych do realnych potrzeb placówki szkolnej. Jeśli więc nie znajdziecie Państwo wśród wymienionych szkoleń poszukiwanej tematyki, prosimy o kontakt, a w odpowiedzi jesteśmy gotowi przygotować indywidualną propozycję dla Państwa placówki.

Po przeprowadzonym szkoleniu udostępniamy uczestnikom materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej EduTeam oraz umożliwiamy wsparcie mentora, superwizję zajęć, a także asystę w opracowaniu dokumentów w Systemie Ewaluacji Oświaty i sprawozdań składanych organom nadzorującym.

Aktualna oferta szkoleniowa dla Rad Pedagogicznych do pobrania TUTAJ

Oferta WYJAZDOWEGO szkolenia Rady Pedagogicznej do pobrania TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych proponujemy w formule 1-dniowej lub cyklicznej w siedzibie placówki lub w wariancie spotkania on-line albo w formule wyjazdowej 2-dniowej i dłuższej.
Koszt podstawowego szkolenia w siedzibie placówki wynosi 1800 zł brutto. Finalny koszt szkolenia ustalany jest w odniesieniu do indywidualnych potrzeb placówki.

UWAGA!! PROMOCJE I RABATY:
* Zamów szkolenie we wrześniu 2020 r., a uzyskasz rabat w wysokości 300 zł od podstawowej ceny szkolenia!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług!!!

Więcej informacji uzyskasz:
tel. 511-018-820, 511-018-830 
e-mail: biuro@eduteam.pl