Szkolenia Rad Pedagogicznych

Oferta szkoleń/kursów/warsztatów skierowana do dyrektorów szkół, przedszkoli oraz kadry kierowniczej placówek oświatowych.

Szkolenia Rad Pedagogicznych
Analiza potrzeb – koncepcja doskonalenia kadry pedagogicznej

Oferujemy Państwu szkolenia opracowane na bazie wieloletnich obserwacji, doświadczeń, prowadzone wyłącznie w formach warsztatowych przez grono wykwalifikowanych trenerów.

Oferta szkoleniowa EduTeam jest obszerna i proponuje różnorodną tematykę, od doskonalenia kompetencji kluczowych nauczycieli poprzez techniki pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych po nowoczesne metody nauczania, takie jak np. grywalizacja.

Dodatkowo w ciągu miesiąca po przeprowadzeniu szkolenia oferujemy wsparcie mentora, superwizję zajęć, a także pomoc w opracowaniu dokumentów w Systemie Ewaluacji Oświaty oraz sprawozdań składanych organom nadzorującym.

Jeśli nie znajdziecie Państwo wśród wymienionych szkoleń poszukiwanej tematyki, prosimy o kontakt, a w odpowiedzi przygotujemy propozycję pod indywidualne potrzeby placówki.
Tworząc program, dostosujemy się do Państwa możliwości w ramach środków zabezpieczonych na ten cel w planie finansowym jednostki.

NAZWA WYDARZENIA

CENA ZA
1 OSOBĘ*

CENA DLA GRUPY ZORGANIZOWANEJ*

Monitoring kompetencji kluczowych 300,00 2500,00
Jak prowadzić zajęcia edukacyjne z doradztwa zawodowego? 300,00 2500,00
Arteterapia w edukacji i terapii 250,00 2000,00
Jak rozmawiać z trudnym rodzicem? 250,00 2000,00
Trening kreatywności i twórczego myślenia 250,00 2000,00
Trening widzenia 300,00 2500,00
Teatr Kamishibai 250,00 2000,00
Grywalizacja 300,00 2500,00
Zastosowanie neuronauki w pracy nauczyciela 300,00 2500,00
Praca z uczniem autystycznym 300,00 2500,00
Praca z uczniem z zespołem Aspergera 300,00 2500,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 250,00 2000,00
Praca metodą projektu 250,00 2000,00
Wykorzystywanie urządzeń mobilnych na lekcjach (telefon i tablet) 300,00 2500,00
Praca z uczniem wybitnie uzdolnionym 250,00 2000,00
Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki 300,00 2500,00
Metodyka pracy korekcyjno – kompensacyjnej z dziećmi z trudnościami w nauce czytania i pisania 250,00 2000,00
Wystąpienia publiczne dla nauczycieli 300,00 2500,00
Konstruowanie gier i zabaw edukacyjnych (w tym językowych) 250,00 2000,00
Plan Daltoński 300,00 2500,00
Techniki uczenia się uczniów 300,00 2500,00
Techniki relaksacyjne w pracy z uczniem 250,00 2000,00
Cyberprzemoc 250,00 2000,00

* UWAGA!!! PROMOCJE:
Zamów szkolenie do 28.II.2019 r. na rok bieżący, a otrzymasz 10% zniżki.
Zaoszczędź nawet 365,00 zł!!! Zamów już teraz szkolenie na przyszły rok (2020), a za każdy dzień, liczony od daty złożenia zamówienia do daty realizacji szkolenia, otrzymasz 1,00 zł upustu (dotyczy szkoleń dla grup zorganizowanych).

Więcej informacji uzyskasz:
tel. 511-018-820, 511-018-830 
e-mail: biuro@eduteam.pl

Serdecznie zapraszamy!!!