Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą Szkoleń Rad Pedagogicznych organizowanych przez Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam”.

Proponowane przez nas szkolenia są opracowane na bazie wieloletnich obserwacji i doświadczeń oraz prowadzone wyłącznie w formach warsztatowych przez grono wykwalifikowanych trenerów. Dysponując szerokim gronem kadry trenerskiej, naukowo-dydaktycznej i dydaktycznej, a zwłaszcza specjalistów – praktyków, jesteśmy w stanie przygotować dla Państwa szkolenia w różnych, zindywidualizowanych obszarach dostosowanych do realnych potrzeb placówki szkolnej. Jeśli więc nie znajdziecie Państwo wśród wymienionych szkoleń poszukiwanej tematyki, prosimy o kontakt, a w odpowiedzi jesteśmy gotowi przygotować indywidualną propozycję dla Państwa placówki.

Po przeprowadzonym szkoleniu udostępniamy uczestnikom materiały szkoleniowe na platformie edukacyjnej EduTeam oraz umożliwiamy wsparcie mentora, superwizję zajęć, a także asystę w opracowaniu dokumentów w Systemie Ewaluacji Oświaty i sprawozdań składanych organom nadzorującym.

W ramach naszych szkoleń mogą Państwo odszukać tematykę odpowiadającą kierunkom realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Aktualną ofertę szkoleniową dla Rad Pedagogicznych znajdziesz TUTAJ

OFERTA wyjazdowego szkolenia Rady Pedagogicznej połączonego ze spotkaniem integracyjnym nauczycieli – do pobrania TUTAJ

Szkolenia Rad Pedagogicznych proponujemy w formule 1-dniowej w siedzibie placówki lub w formule wyjazdowej 2-dniowej i dłuższej.
Koszt podstawowego szkolenia w siedzibie placówki wynosi 1800 zł brutto. Finalny koszt szkolenia ustalany jest w odniesieniu do indywidualnych potrzeb placówki.

UWAGA!! PROMOCJE I RABATY:
* Zamów szkolenie w lutym 2020 r., a uzyskasz rabat w wysokości 300 zł!

Serdecznie zapraszamy do współpracy!!!

Więcej informacji uzyskasz:
tel. 511-018-820, 511-018-830 
e-mail: biuro@eduteam.pl