Przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne on-line

Studia podyplomowe, 3-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do pracy w szkołach, zgodnie z obraną ścieżką dydaktyczną

Jeśli masz przygotowanie merytoryczne w zakresie przedmiotowym, ale brakuje Ci tzw. “przygotowania pedagogicznego”, aby zostać nauczycielem

Zapoznaj się z programem studiów!I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat