Warsztaty – „Rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w NGO” (7h)

16 kwietnia 2018

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pt. „Rozliczanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w NGO”.

Warsztat skierowany jest przede wszystkim do organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. Celem spotkania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania między innymi – dotacji, zadań publicznych, grantów.

Czas trwania: 7 h

Celem szkolenia jest:

  • zapoznanie uczestników szkolenia z elementami umowy zadania oraz zasadami ich  realizacji zgodnie z harmonogramem,
  • nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej projektu oraz sporządzenia sprawozdania,

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Elementy umowy realizacji zadania.
  2. Zasady realizacji zadania zgodnie z harmonogramem.
  3. Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania.
  4. Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego, finansowego i rzeczowego.
  5. Niewykorzystanie dotacji – zapisy umowy a rozliczenie środków.
  6. Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, zasady opisu faktur.
  7. Prowadzenie rachunkowości projektu – zasady wyodrębnionej ewidencji księgowej.
  8. Sprawozdanie z realizacji zadania publiczne

Trener prowadzący szkolenie:
Izabela Dziedzic – wieloletni praktyk i dydaktyk – prowadzeniem księgowości w organizacjach pozarządowych i jednostkach samorządu terytorialnego zajmuje się od 2000 r., specjalistka w zakresie finansów NGO, posiadająca Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów. Obecnie właściciel biura rachunkowo-szkoleniowego.

Termin: 27.04.2018r. w godz. 9.00-15.00 (7h)

Cena promocyjna 150,00 netto!!!

Cena regularna: 199,00 netto

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!!!

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.