Ostatnia szansa na podjęcie studiów podyplomowych według “starych” zasad

9 stycznia 2019

Drogi Nauczycielu! To ostatnia szansa, aby uzupełnić swoje kwalifikacje w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej w drodze kształcenia podyplomowego na podstawie dotychczasowych przepisów.

Kształcenie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela realizowane na studiach podyplomowych jest prowadzone według standardów kształcenia nauczycieli określonych obecnie w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131). Standardy ulegną zmianie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje wydanie nowego rozporządzenia w tej sprawie w I kwartale 2019 r., a jego postanowienia wejdą w życie od roku akademickiego 2019/2020. Regulacje standardu będą dotyczyły m.in. studiów podyplomowych i niemożliwości uzyskania kwalifikacji w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej w drodze kształcenia podyplomowego, a tylko i wyłącznie w drodze jednolitych studiów magisterskich. 

W związku z powyższym, gorąco zachęcamy do podjęcia studiów organizowanych przez EduTeam w Wejherowie w semestrze letnim 2018/2019, ostatni raz według “starych” zasad! Zdobądź kwalifikacje w krótszym cyklu rocznym, zamiast w dłuższym, bo 5-letnim cyklu magisterskim!

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz TU.

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.