Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Szanowni Nauczyciele i Pedagodzy,

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż zakończyła się procedura rejestracji INSTYTUTU EDUKACJI EDUTEAM jako placówki doskonalenia nauczycieli uzyskaliśmy wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski pod numerem 1/2020. Jednocześnie możemy się  poszczycić POZYTYWNĄ AKREDYTACJĄ Pomorskiego Kuratora Oświaty – decyzja nr 146/2019 oraz wpisem w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych – nr 274170.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do współpracy i skorzystania z naszej oferty jeszcze w bieżącym roku szkolnym!
Placówka doskonalenia nauczycieli INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM chętnie podejmie współpracę z Państwa placówką oświatową w celu realizacji zadań statutowych, tj. organizacji i przeprowadzenia:
szkoleń rad pedagogicznych,
– seminariów,
– wykładów,
warsztatów,
– kursów
oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Statut Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli INSTYTUTU EDUKACJI EDUTEAM

Ważne! Od września 2019 r. środki otrzymywane przez szkoły na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli powinny być wydatkowane tylko i wyłącznie na formy doskonalenia nauczycieli prowadzone przez AKREDYTOWANE PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI, nie przez firmy szkoleniowe (§ 2 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. 2019 r., poz. 136)).
INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM spełnia powyższe wymagania, a nadzór pedagogiczny nad placówką prowadzi Kuratorium Oświaty. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikowane zaświadczenia o ukończeniu danej formy doskonalenia.

W związku z uruchomieniem naszej placówki doskonalenia nauczycieli mamy dla Państwa PROMOCJĘ NA START – koszt szkolenia obniżamy o 300 zł przy zleceniu szkolenia w lutym 2020 r. 🙂

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i organizacji szkoleń we współpracy z nami!!!

INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
ul. Śmiechowska 36
84-200 Wejherowo

tel. 511 018 820, 511 018 830
biuro@eduteam.pl
eduteam.pl