Kursy i szkolenia

Naszą ofertę kursów, warsztatów i szkoleń kierujemy zarówno do nauczycieli, psychologów, pedagogów, dyrektorów placówek oświatowych, jak i do zainteresowanych osób z innych branż.

Kursy i szkolenia “już uszyte” (to znaczy w pełni opracowane i uprzednio realizowane), wymieniamy poniżej. Jeśli nie znajdziesz wśród nich poszukiwanej tematyki, zgłoś się do nas, a przygotujemy propozycję pod Twoje indywidualne potrzeby.

 1. Monitoring kompetencji kluczowych.
 2. Jak mówić do uczniów, by rozwijali w sobie kreatywność?
 3. Obiektywne ocenianie – ja to zrobić? Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia.
 4. Ocena pracy nauczyciela.
 5. Coaching w pracy nauczyciela.
 6. Jak rozmawiać z trudnym rodzicem?
 7. Radzenie sobie w sytuacji trudnej.
 8. Teatr Kamishibai.
 9. Metoda Montessori.
 10. Tworzenie pomocy dydaktycznych na zajęcia z dziećmi.
 11. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 12. Rewalidacja dzieci z autyzmem.
 13. Arteterapia w edukacji i terapii.
 14. Trening widzenia.
 15. Rozpoznawanie i udzielanie pomocy dzieciom – ofiarom przemocy psychicznej, przemocy fizycznej, wykorzystywania seksualnego.
 16. Język migowy.
 17. Kursy językowe: angielski, hiszpański, niemiecki.
 18. Survival English in the classroom.
 19. Speak English – Practice Conversation A2/B1.
 20. English Grammar in a Nutshell A2/B1.
 21. English Grammar in a Nutshell B1/B2.
 22. Grywalizacja jako alternatywny sposób komunikacji. Jak zastosować mechanizmy gier w procesie nauczania?
 23. Jak ułatwić sobie pracę z uczniem? TIK na co dzień.
 24. Gry i zabawy z programowaniem.
 25. Scratch.
 26. Moodle – platforma e-learningowa.
 27. Urządzenia mobilne w edukacji.
 28. Grafika komputerowa.

Ofertę szkoleniową przygotowujemy w odniesieniu do indywidualnych potrzeb placówki. W tym celu proponujemy Państwu:

 • Spotkanie i omówienie wstępnego zakresu szkolenia/warsztatu/kursu,
 • Przeprowadzenie diagnozy wśród uczestników szkolenia/warsztatu/kursu,
 • Przedłożenie propozycji szczegółowego programu,
 • Przeprowadzenie szkolenia/warsztatu/kursu,
 • Opracowanie i dostarczenie produktu końcowego.

Aktualna informacja o kursach, szkoleniach, warsztatach dostępna jest w naszym kalendarzu wydarzeń – kliknij ikonę kalendarza lub wpisz bezpośredni link: https://eduteam.pl/events/

Gwarantujemy wysoką jakość prowadzonych kursów i szkoleń.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zespół EduTeam
tel. 511-018-820
e-mail: biuro@eduteam.pl