Kurs “Speak English – Practice Conversation B1/B2”

7 maja 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w profesjonalnie opracowanym kursie konwersacyjnym języka angielskiego doskonalącym biegłość w mowie oraz umiejętność rozumienia ze słuchu.

Zajęcia umożliwiają zapoznanie się z żywym językiem oraz przełamanie bariery komunikacyjnej, z naciskiem na rozwój prawidłowych wzorców wymowy (RP). Jednocześnie konwersatorium umożliwi poszerzenie zakresu słownictwa i znajomości różnych rejestrów językowych.

Zajęcia stanowią doskonałe uzupełnienie kursu “English Grammar in a Nutshell B1/B2” i dedykowane jest nauczycielom nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Zajęcia prowadzone są w przystępnej formie, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów autentycznych, multimediów oraz gier i zabaw komunikacyjnych, co pozwoli na efektywne nabycie umiejętności i ich późniejsze wykorzystanie w praktyce.

Czas trwania: 30h

Celem szkolenia jest:

– udoskonalenie umiejętności płynnej wypowiedzi;
– udoskonalenie umiejętności prowadzenia „small talk”;
– udoskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu;
– udoskonalenie umiejętności wygłaszania opinii, argumentowania, przedstawiania odmiennego stanowiska, zapraszania, odmawiania, itp.;
– udoskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem;
– poszerzenie zakresu słownictwa o adekwatną terminologię;
– wskazanie różnorodnych wzorców rejestrów językowych;
– zastosowanie nowopoznanych reguł w kontekście wypowiedzi ustnej;
– wyeliminowanie nieprawidłowych wzorców (kalki językowe z j. polskiego);
– wskazanie odpowiednich wzorców nauczania mówienia i zasad wymowy we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego.

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Autoprezentacja w pracy nauczyciela.
  2. Autoprezentacja w sytuacjach codziennych.
  3. Small talk.
  4. Szczegółowa tematyka dopasowywana jest do oczekiwań kursantów.


Trener prowadzący szkolenie:

Magister Justyna Kowalczys, absolwentka Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Od prawie 15 lat pracuje w szkolnictwie wyższym nauczając przedmiotów w ramach Praktycznej Nauki Języka Angielskiego oraz języka technicznego.

Rozwój zawodowy jest nieodłącznie związany z nauczaniem oraz przygotowywaniem własnych materiałów dydaktycznych z dziedziny fonetyki języka angielskiego (RP) oraz specjalistycznego języka angielskiego (English for Medical Purposes, Business English, English for Military Purposes, English for Engineering, English for IT specialists, Technical English).

Wielokrotny beneficjent programów i inicjatyw unijnych; udział w międzynarodowych konferencjach oraz wymianach nauczycieli akademickich.

Terminy:

01-02.09.2018r.
w godz. 08.30- 14.00 – sobota (7h)
w godz. 08.30- 14.45 – niedziela (8h)

08.-09.09.2018r.
w godz. 08.30- 14.00 – sobota (7h)
w godz. 08.30- 14.45 – niedziela (8h)

Cena regularna: 500,00zł netto

Specjalna PROMOCJA na start.

Cena za szkolenie przy zgłoszeniu się w terminie do końca czerwca tylko: 350,00zł netto.

UWAGA zgłoś więcej niż 3 osoby a dostaniesz dodatkowy rabat ?

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!!

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.