Księgowość

  • Świadczymy na bieżąco kompleksowe lub wycinkowe usługi w zakresie pełnej księgowości,
  • Prowadzimy na bieżąco wymagane przepisami podatkowymi – ewidencje podatkowe dla firm, jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • Prowadzimy ewidencje dodatkowe – księgi pomocnicze w szczególności dla środków trwałych i wyposażenia, rozrachunków z kontrahentami,
  • Kontrolujemy należności i zobowiązania,
  • Prowadzimy rejestry VAT (JPK),
  • Sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
  • Tworzymy indywidualne plany kont, proponujemy indywidualne zasady (politykę) rachunkowości,
  • Tworzymy raporty dla zarządu i właścicieli firm,
  • Wykonujemy audyty na zlecenie.