Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z promocją zdrowia

Studia podyplomowe, 2-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej

Chcesz pomagać uczniom w korygowaniu wad postawy ciała i wyrównywaniu zaburzeń w ich rozwoju motorycznym?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat