Edukacja dla bezpieczeństwa z pierwszą pomocą przedmedyczną

Studia podyplomowe, 2-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać kwalifikacje do nauczania przedmiotu “Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkole podstawowej na II etapie edukacyjnym i w szkole ponadpodstawowej (4-letnie liceum ogólnokształcące i 5-letnie technikum)

Chcesz prowadzić zajęcia w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa?

Zapoznaj się z programem studiów!

I złóż u nas wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 2 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat