Doradztwo zawodowe z coachingiem i mentoringiem

Studia podyplomowe kwalifikacyjne 3-semestralne

Dedykowane są osobom, które:

  • chcą uzyskać uprawnienia do prowadzenia zajęć edukacyjnych z doradztwa zawodowego

Chcesz być doradcą zawodowym – zapisz się już teraz?

 

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
  2. Dyplom ukończenia studiów I-go stopnia/II stopnia/jednolitych magisterskich
  3. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  4. Zdjęcia legitymacyjne – 1 szt.
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty wpisowej

 

Pobierz tabelę opłat