Kurs „English Phonetics”

Serdecznie zapraszamy do udziału w profesjonalnie opracowanym kursie fonetyki języka angielskiego umożliwiającym poznanie podstawowych zasad artykulacji dźwięków oraz procesów zachodzących w mowie ciągłej (system RP). Zajęcia prowadzone są w przystępnej formie, z wykorzystaniem różnorodnych materiałów autentycznych oraz multimediów.

Szkolenie dedykowane jest profesjonalistom branżowym, płynnie władającym językiem angielskim; nauczycielom i wykładowcom prowadzącym zajęcia w języku angielskim; jak również nauczycielom języka angielskiego zamierzającym wzbogacić swój warsztat pracy.

Czytaj dalej

Warsztaty – „Obiektywne ocenianie – jak to zrobić? Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”

Zapraszamy na warsztaty pt. „Obiektywne ocenianie – jak to zrobić?  Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom, którzy są świadomi wad obecnego systemu oceniania, mają wątpliwości odnośnie obiektywizmu oceniania, mają dość pytania: „a dlaczego dostałem/łam 1”?

Warsztat ma na celu zainspirowanie uczestników do tworzenia własnych, obiektywnych narzędzi do oceny pracy ucznia.

Czytaj dalej

Warsztaty – „Coaching w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”

Zapraszamy na warsztaty pt. „Coaching w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”

Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom (i nie tylko), którzy na co dzień spotykają się z trudnymi sytuacjami w relacjach z opiekunami swoich uczniów.

Szkolenie dedykowane jest dla każdego, kto czuje i rozumie potrzebę pracy nad samym sobą, dla każdego kto szuka nowych metod pracy i inspiracji do rozwoju.

Czytaj dalej