Warsztaty – “Obiektywne ocenianie – jak to zrobić? Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”

Zapraszamy na warsztaty pt. “Obiektywne ocenianie – jak to zrobić?  Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom, którzy są świadomi wad obecnego systemu oceniania, mają wątpliwości odnośnie obiektywizmu oceniania, mają dość pytania: “a dlaczego dostałem/łam 1”?

Warsztat ma na celu zainspirowanie uczestników do tworzenia własnych, obiektywnych narzędzi do oceny pracy ucznia.

Read moreWarsztaty – “Obiektywne ocenianie – jak to zrobić? Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”

Warsztaty – “Coaching w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”

Zapraszamy na warsztaty pt. “Coaching w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”

Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom (i nie tylko), którzy na co dzień spotykają się z trudnymi sytuacjami w relacjach z opiekunami swoich uczniów.

Szkolenie dedykowane jest dla każdego, kto czuje i rozumie potrzebę pracy nad samym sobą, dla każdego kto szuka nowych metod pracy i inspiracji do rozwoju.

Read moreWarsztaty – “Coaching w pracy nauczyciela – jak rozmawiać z trudnym rodzicem?”