Audyt wewnętrzny zgodności z UODO

9 maja 2018

Składamy Państwu propozycję przeprowadzenia Audytu wewnętrznego zgodności z UODO (Ustawą o Ochronie Danych Osobowych) wraz z raportem pokontrolnym.
Audyt będzie prowadzony w Państwa organizacji przez 2 dni podczas, których odbędą się rozmowy/wywiady z Państwa kadrą, analizy istniejących systemów zabezpieczeń, analizy dokumentów, procesów. Jest to element poznania organizacji, określania celów, możliwość przedstawienia informacji o obowiązkach wynikających z zapisów RODO.

 Plan pracy:

 • Zapoznanie uczestników z zakresem audytu;
 • Określenie zaangażowania kierownictwa;
 • Ocena funkcjonalności struktur organizacyjnych;
 • Ocena zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, lokalnych administratorów – bezpieczeństwa, administratorów sieci;
 • Ocena zgodność instrukcji PBI;
 • Monitoring w organizacji;
 • Raportowanie (analizy, oceny, notatki, wnioski);
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.

Audyt zerowy RODO, obejmie ocenę:

 • Systemu kontroli dostępu;
 • Systemów zabezpieczenia infrastruktury w tym infrastruktury IT, SSWiN (system sygnalizacji włamania i napadu);
 • Monitoringu poczty elektronicznej;
 • Zabezpieczeń w systemach informatycznych;
 • Procedur nadawania uprawnień dostępu do systemów informatycznych;
 • Pozwoli na ocenę poziomu bezpieczeństwa haseł w systemie informatycznym, procedur tworzenia kopii zapasowych;
 • Procedurkorzystania ze służbowych laptopów oraz mobilnych nośników danych;
 • Procedur korzystania z prywatnych laptopów oraz mobilnych nośników danych;
 • Dokumentacji kadrowej;
 • Wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Zakresów upoważnień do przetwarzania danych osobowych;
 • Rejestru osób upoważnionych;
 • Zawarte umowy dotyczące powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Deklaracji poufności;
 • Procedur przekazywania danych osobowych do Państw poza teren UE;
 • Przetwarzanie danych osobowych klientów;
 • Formularzy służące do zbierania danych od klientów, pracowników na etapie rekrutacji;
 • Respektowanie praw klientów: prawa do sprzeciwu, cofnięcia zgody, prawa do informacji;
 • Zakup usług – podwykonawstwo;
 • Przechowywanie dokumentów i ich archiwizacja;
 • Ocena poziomu kompetencji pracowników z zakresu ochrony danych osobowych;

Na podstawie oceny istniejącego stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych opracowany zostanie raport z audytu.

Działalność audytu będzie skoncentrowana na obszarach, w których występują najbardziej istotne ryzyka dla organizacji. Ma to za zadanie ocenę efektywności przestrzegania przepisów w związku z przygotowaniem do wdrożenia RODO i minimalizowanie ryzyk z tym związanych.

Audyt Przeprowadzą:

Audytor wewnętrzny norm energetycznej ISO 50001, środowiskowej ISO 14001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001:2013, trener, przedsiębiorca, doradca w zakresie zarządzania, przedsiębiorczości, strategii rozwoju.

ABI, ekspert w zakresie tworzenia Polityki bezpieczeństwa w organizacji, przedsiębiorca, wieloletni trener, doradca w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, przedsiębiorczości, strategii rozwoju.

IOD, ekspert w zakresie budowania zabezpieczeń informatycznych i sieciowych, twórca narzędzi do budowania zbiorów danych osobowych, ekspert w zakresie tworzenia Polityki zarządzania systemem informatycznym.

Koszt audytu wewnętrznego to 4 000 zł netto.

 

Osoba do kontaktu:

Bietka Kamińska
e.kaminska@eduteam.pl
tel: 501-246-507

Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.