Szkolenie on-line – Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole

9 czerwca 2020

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu on-line pt. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych oraz pomocy nauczycieli, ale także do pedagogów, psychologów, logopedów oraz pozostałych nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz ośrodkach szkolno-wychowawczych.

Czas trwania: 2,5h

Celem szkolenia jest:
– zapoznanie z podstawami i założeniami pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej uczestnikom procesu opiekuńczo – wychowawczego oraz dydaktycznego,
– wyposażenie w wiedzę, umiejętności i kompetencje do zastosowania w sytuacjach trudnych i problematycznych najczęściej występujących w procesie opieki i wychowania.

Zakres merytoryczny szkolenia: 

  1. Pojęcie pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Mapa pojęć z zakresu udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  2. Podstawy prawne pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  3. Sytuacje oraz zachowania występujące w życiu dzieci i młodzieży wymagające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  4. Wybrane elementy diagnozowania pedagogicznego:
    a. Zachowania ryzykowne a pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
    b. Trudności dydaktyczne a pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
    c. Autyzm, Zespół Aspergera, ADHD – problemy wymagające pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Trener prowadzący szkolenie:
Pedagog, wykładowca, praktyk, ekspert w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej od lat kierujący poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Termin szkolenia:
20.VI.2020 r. (sobota) w godz. 10.00-12.30
Koszt szkolenia: 110,00 zł
Po ukończeniu szkolenia każdy zarejestrowany uczestnik
otrzymuje certyfikowane zaświadczenie
wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli!

Zarejestruj się na szkolenie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co nas wyróżnia?

🥇 Wysoka jakość świadczonych usług

🥇 Kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu i praktyce specjalistycznej

🥇 Posiadamy Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

🥇 Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego

🥇 Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

📜 Wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Szkolenie on-line “Coaching w pracy nauczyciela” 19.X

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zapr…

Wystartowała rekrutacja na studia podyplomowe na semestr letni 2021/2022!

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe dla nauczycieli na semestr letni 2021/…
Instytut Edukacji EduTeam S.C.
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Wejherowie

© Instytut Edukacji EduTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja Agencia Digital Jiménez Carbó.