Rekrutacja na studia podyplomowe rozpoczynające się w październiku

📣📣 Rekrutacja na studia podyplomowe dla Nauczycieli, Dyrektorów i Specjalistów zatrudnionych w oświacie trwa Nasza placówka doskonalenia nauczycieli „Instytut Edukacji EduTeam” we współpracy z Powiślańską Szkołą Wyższą proponuje szeroki wybór kierunków:
Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne (on-line)
🔶 Zarządzanie oświatą – Manager w edukacji (on-line)
💠 Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
🎯 Pedagogika korekcyjna – terapia pedagogiczna
📌 Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dawniej: Oligofrenopedagogika)

🎨 Nauczanie plastyki i techniki
🏆
Wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
🔴 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
📚 Wczesne nauczanie języka angielskiego
🗣️ Logopedia
🔔 oraz wiele innych kierunków w formule stacjonarnej, hybrydowej i on-line!

📧 biuro@eduteam.pl
511-018-820, 511-018-830

Rekrutacja odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez Wirtualny Dziekanat (WD) Powiślańskiej Szkoły Wyższej. Nie przynosimy do biura ani nie wysyłamy do Uczelni dokumentacji papierowej.