Warsztat “Arteterapia w edukacji i terapii” 19.V i 26.V

Placówka Doskonalenia Nauczycieli “Instytut Edukacji EduTeam” serdecznie zaprasza na kolejną edycję warsztatów pt. Arteterapia w edukacji i terapii. Warsztat odbędzie się stacjonarnie w kameralnej grupie w siedzibie EduTeam w Wejherowie przy ul. Śmiechowskiej 36.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych i innych placówek mających charakter terapeutyczny i rozwojowy, pracowników i wolontariuszy NGO oraz wszystkich osób, które dbają o rozwój swoich podopiecznych (dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych).

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych (2 spotkania)

Celem szkolenia jest:

  • wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez poznanie różnorodnych, nowatorskich, kreatywnych metod i technik pracy indywidualnej i grupowej
  • poznanie terapeutycznego wymiaru rysunku, malarstwa, ruchu i słowa w procesie usprawniania i rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami,
  • nabycie umiejętności kompensowania potrzeb dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Sztuka plastyczna.
  2. Muzykoterapia.
  3. Biblioterapia.
  4. Drama.
  5. Techniki relaksacyjne.

Trener prowadzący szkolenie:

Joanna Teresa Wcześny – arteterapeuta, członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę, tyflopedagog, oligofrenopedagog, wieloletni wykładowca akademicki, praktyk, osoba pełna energii, pasji, zaangażowana w edukację i rozwój zarówno swój, jak i innych osób.

Joanna o sobie: … idąc przez życie, patrzę, słucham i obdarzam Człowieka troską…

Inni o Joannie: „Widać, że praca i pasja dla Pani Asi to to samo”.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikowane zaświadczenie wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.


Termin szkolenia:

19.V.2021 r. (środa)
w godz. 16.00-20.00
(5h dydaktycznych z przerwą)

26.V.2021 r. (środa)
w godz. 16.00-20.00
(5h dydaktycznych z przerwą)

Możliwość realizacji warsztatu dla zorganizowanej grupy, wówczas termin do uzgodnienia.

Koszt szkolenia: 270,00 zł 

Po ukończeniu szkolenia każdy zarejestrowany uczestnik
otrzymuje certyfikowane zaświadczenie
wydane przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli!

Zarejestruj się na szkolenie

Istnieje możliwość zamówienia niniejszego szkolenia w innym terminie
dla zorganizowanej grupy np. w ramach Szkolenia Rady Pedagogicznej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Co nas wyróżnia?

🥇 Wysoka jakość świadczonych usług

🥇 Kadra o wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w nauczaniu i praktyce specjalistycznej

🥇 Posiadamy Akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty

🥇 Posiadamy wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Samorząd Województwa Pomorskiego

🥇 Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

📜 Wydajemy zaświadczenia zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli