Rekrutacja na studia podyplomowe przedłużona do 15 marca!

Rekrutacja kandydatów na semestr letni 2020/2021 na studia podyplomowe Powiślańskiej Szkoły Wyższej, które organizuje Instytut Edukacji EduTeam została przedłużona do 15 marca 2021 roku!
Oferta kierunków studiów podyplomowych jest skierowana do nauczycieli lub osób planujących zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.
Przedłużona rekrutacja dotyczy następujących kierunków:

Jak się zapisać? W zakładce Rekrutacja znajdziesz wszystkie potrzebne informacje.
Jeśli masz pytania, prosimy o kontakt, a chętnie udzielimy wszelkich odpowiedzi 🙂
📧 biuro@eduteam.pl
☎️ 511 018 820 lub 511 018 830
Serdecznie zapraszamy!!!

Kształcenie na studiach podyplomowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i spełnia wymogi ustawowe opisane w art. 160 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz jest zorganizowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU. 2019 poz. 1450, z późn. zm.).

Studia podyplomowe dla nauczycieli umożliwiają uzyskanie kwalifikacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017 poz. 1575, z późn. zm.).