Instytut Edukacji EduTeam placówką doskonalenia nauczycieli!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM działa od stycznia oficjalnie jako Placówka Doskonalenia Nauczycieli – uzyskaliśmy wpis do ewidencji prowadzonej przez Urząd Marszałkowski pod nr 1/2020, POZYTYWNĄ AKREDYTACJĘ Pomorskiego Kuratora Oświaty – decyzja nr 146/2019 oraz wpis do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod nr 274170.

Wszyscy uczestnicy prowadzonych form doskonalenia otrzymują certyfikowane zaświadczenia.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty i współpracy z naszą placówką!

INSTYTUT EDUKACJI EDUTEAM
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli
ul. Śmiechowska 36
84-200 Wejherowo

tel. 511 018 820, 511 018 830
biuro@eduteam.pl
eduteam.pl