Warsztaty z Arteterapii

Serdecznie zapraszamy na kolejną edycję warsztatów pt. „Arteterapia w edukacji i terapii”.

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, socjoterapeutów, pracowników świetlic terapeutycznych i innych placówek mających charakter terapeutyczny i rozwojowy, pracowników i wolontariuszy NGO oraz wszystkich osób, które dbają o rozwój swoich podopiecznych (dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych).

Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych

Celem szkolenia jest:

  • wzbogacenie własnego warsztatu pracy poprzez poznanie różnorodnych, nowatorskich, kreatywnych metod i technik pracy indywidualnej i grupowej
  • poznanie terapeutycznego wymiaru rysunku, malarstwa, ruchu i słowa w procesie usprawniania i rozwoju osób ze specjalnymi potrzebami,
  • nabycie umiejętności kompensowania potrzeb dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Sztuka plastyczna.
  2. Muzykoterapia.
  3. Biblioterapia.
  4. Drama.
  5. Techniki relaksacyjne.

Trener prowadzący szkolenie:

Joanna Teresa Wcześny – tyflopedagog, oligofrenopedagog, arteterapeuta, członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapii przez Sztukę, wieloletni wykładowca Pomorskiej Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Gdyni, Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej,  praktyk, osoba pełna energii, pasji, zaangażowana w edukację i rozwój zarówno swój, jak i innych osób.

Joanna o sobie: … idąc przez życie, patrzę, słucham i obdarzam Człowieka troską…

Inni o Joannie: „Widać, że praca i pasja dla Pani Asi to to samo”.


Termin:

sobota 09.XI.2019 r. w godz. 9.00-17.30
(10h dydaktycznych z przerwami)

Cena regularna: 250,00 zł 

UWAGA! zgłoś więcej niż 3 osoby a otrzymasz rabat 🙂

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Serdecznie zapraszamy!!!