UWAGA!!! Studia Podyplomowe PP-PiD w 2 semestry!

Powiślańska Szkoła Wyższa we współpracy z EduTeam, zapraszają na DEDYKOWANE STUDIA ON-LINE w zakresie Przygotowania psychologiczno – pedagogicznego i dydaktycznego.

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez Słuchaczy już zdobytym efektom kształcenia, informujemy, iż zgodnie z art. 165 ustawy z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz.U. 2017, poz. 2183) i Regulaminem Studiów Podyplomowych PSW, efekty kształcenia słuchacza zdobyte w toku dotychczasowych studiów mogą zostać zaliczone. W wyniku weryfikacji uzyskanych efektów kształcenia, potwierdzonych zaliczeniami i punktami ECTS, w karcie przebiegu studiów z innej uczelni, dokonuje się przeniesienia i uznania efektów kształcenia, a tym samym rejestracji słuchacza na wyższy semestr studiów w PSW.

Masz więcej pytań, skontaktuj się z nami!