Warsztaty – „Obiektywne ocenianie – jak to zrobić? Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”

Zapraszamy na warsztaty pt. „Obiektywne ocenianie – jak to zrobić?  Konstruowanie narzędzi do oceny ucznia”.

Szkolenie dedykowane jest wszystkim nauczycielom, którzy są świadomi wad obecnego systemu oceniania, mają wątpliwości odnośnie obiektywizmu oceniania, mają dość pytania: „a dlaczego dostałem/łam 1”?

Warsztat ma na celu zainspirowanie uczestników do tworzenia własnych, obiektywnych narzędzi do oceny pracy ucznia.

Czas trwania: 5h

Celem szkolenia jest:

  • zwiększenie świadomości nauczycieli dot. obiektywizmu oceny
  • poznanie skutków nie/obiektywnej oceny
  • nabycie umiejętności konstruowania własnych narzędzi pomiaru wiedzy, umiejętności i kompetencji

Zakres merytoryczny szkolenia:

  1. Warsztat oceny tzw. liczbowej.
  2. Warsztat feedback
  3. Konstruowanie narzędzi i skal do pomiaru: wiedzy, umiejętności i kompetencji.

Trener prowadzący szkolenie:
Coach, mentor, doradca, trener, wykładowca… Od ponad 10 lat wspiera swoich podopiecznych i kursantów w rozwoju osobistym i zawodowym. Ma na swoim koncie ponad 10 tyś. godzin różnych form wsparcia. Autorka wielu projektów edukacyjnych, programów i metod pracy. Obszar zainteresowań: psychologia społeczna, psychologia osobowości, kształtowanie rozwoju osobistego i zawodowego, techniki perswazji, projekty edukacyjne, zarządzanie. Kreatorka i realizatorka wielu pomysłów.

Od ponad 15 lat współpracuje z biznesem, JST oraz organizacjami pozarządowymi.

Termin:

07.06.2018r. w godz. 16.00- 20.00

Cena regularna: 250,00zł netto

Specjalna PROMOCJA na start.

Cena za szkolenie w terminie do końca czerwca tylko: 150,00zł netto. 

UWAGA zgłoś więcej niż 3 osoby a dostaniesz dodatkowy rabat 🙂

Pobierz formularz zgłoszeniowy.

Zapraszamy!!!